Algemene Huurvoorwaarden

1. de reserveringsopdracht wordt geldig na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

Wij houden uw reservering vast tot sluitingstijd op de eerste dag van uw reservering. Na deze periode verliest de reservering haar geldigheid. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent uw reservering op te nemen, betalen wij 70% van de voor de reservering gedane betaling terug tot de dag voor aanvang van de reservering. Vanaf de 1e dag van de reservering wordt de betaling niet meer terugbetaald.

Het huurcontract tussen de boekende klant en RENT & SPORT STEINBACH komt tot stand met de betaling van de volledige huurprijs door de huurder. Daarom wordt het huurobject door de verhuurder pas overgedragen nadat de huurprijs volledig is betaald. Indien de verhuurder in afwijking hiervan in uitzonderlijke gevallen het sluiten van de huurovereenkomst uitdrukkelijk aan andere voorwaarden verbindt - zodat deze bijvoorbeeld tot stand komt door de enkele overhandiging van het huurobject - geldt dit afwijkende voorstel dat in uitzonderlijke gevallen uitdrukkelijk is overeengekomen als overeengekomen.

4. de huurprijs is alleen geldig voor opeenvolgende dagen.

5. de verplichting tot betaling van de huur blijft ook bestaan in gevallen van overmacht, met name in geval van ongunstige weersomstandigheden.

6. in geval van letsel of ziekte van de huurder tijdens de huurperiode is, mits een medisch attest wordt overgelegd en het gehuurde goed onmiddellijk wordt teruggegeven, geen huur verschuldigd vanaf de datum van afgifte van het medisch attest en vindt een terugbetaling in contanten plaats voor de resterende, reeds betaalde huurperiode.

7. Bij de huurprijs inbegrepen is de eenmalige gratis mogelijkheid om over te stappen op een ander model in dezelfde prijsklasse.

8. het doorgeven van het huurobject aan derden is verboden.

9. een borgsom moet worden betaald voordat het huurobject wordt overgedragen. Dit kan een persoonlijk document zijn, een creditcardbon of contant geld. De aanbetaling van de zekerheid geldt niet als eventuele koopprijs voor de apparatuur.

Het huurobject is niet verzekerd tegen breuk en diefstal. In geval van schade moet de dagwaarde van het huurobject worden betaald.

De huurder kan het huurobject verzekeren tegen breuk en diefstal. Dit bedraagt 10% van de huursom. In geval van schade, d.w.z. breuk of diefstal, is alleen een eigen risico verschuldigd als volgt:

a. bij boeking van de BASIC-ski's: € 50,-.
b. bij boeking van de VIP-ski's: € 150,-.
c. bij boeking van de PREMIUM ski's: € 200,-.

In geval van diefstal is in ieder geval overlegging van een politierapport vereist; indien het politierapport niet wordt overgelegd, wordt de actuele waarde van het gehuurde terugbetaald.
In geval van opzettelijke schade betaalt de huurder de reparatiekosten; indien reparatie om deze reden niet mogelijk is, vergoedt de huurder de dagwaarde van het product.

12. Verhuur na 15.00 uur wordt pas vanaf de volgende kalenderdag in rekening gebracht. Als het huurobject vóór 9.30 uur wordt teruggebracht, wordt de lopende kalenderdag niet in rekening gebracht.

13. er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ongevallen van welke aard dan ook, in het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie van de huurder - met name in verband met de bindende instelling.

De in het kader van zakelijke transacties verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, uitsluitend ten behoeve van de verwerking van aanvragen of online reserveringen. De gegevens worden niet permanent opgeslagen en gebruikt voor marketingdoeleinden.

15. Uitsluitend het Oostenrijkse recht is van toepassing - met uitsluiting van de collisieregels - en de bevoegde rechtbank is uitsluitend de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verhuurder.

Status 01.12.2013

We kijken er naar uit je te zien.

Contacteer ons

Adresse

Bergliftstraße 18
6363 Westendorf
Österreich

Openingstijden

Dagelijks (winterseizoen 2023/2024)
08:00 - 17:30 uur

Telefon

+43 650 9278 105