Info

Verhuur & Sport Steinbach

Bergliftweg 18
6363 Westendorf / Tirol
Tel +43 650 9278105
steinbach@rentsport.at
www.rentsport.at

Aansprakelijkheid:

Alle inhoud is zorgvuldig gecontroleerd. Niettemin kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

Copyright:

Alle teksten, grafieken en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Rent & Sport Steinbach.
Beelden: Kitzbüheler Alpen Brixental, Canva, Avada Extreme Sports

Links:

Links naar deze website zijn welkom, mits het externe links zijn en volledige pagina's (inclusief navigatiekaders) weergeven. Een overdracht van het hoofdvenster naar een kader van de linkprovider is niet toegestaan. Eigen links naar externe pagina's zijn slechts wegwijzers naar deze pagina's; zij worden daarom regelmatig via een externe link in een apart browservenster weergegeven. De uitgever vereenzelvigt zich niet met de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Mocht een van de pagina's waarnaar verwezen wordt een twijfelachtige inhoud bevatten, laat het ons dan weten; in dat geval wordt de link onmiddellijk verwijderd.

Gegevensverzameling

U kunt de website van Rent & Sport Steinbach gebruiken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Er is geen persoonlijke evaluatie van de informatie die wij via dit internetaanbod verkrijgen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van de registratie, door het invullen van formulieren of het versturen van e-mails, als onderdeel van het bestellen van producten of diensten, het doen van vragen of het aanvragen van materiaal.

Recht op informatie en herroeping, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens en kunt het gebruik ervan te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Bovendien heeft u het recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Cookies, IP-adres, geanonimiseerde gebruiksanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het Google-cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere persoonlijke gegevens.

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Beveiliging

Deze website maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Het valt echter niet uit te sluiten dat gegevens tijdens de overdracht door onbevoegden worden opgemerkt en mogelijk zelfs vervalst. Als u ons vertrouwelijke vragen toestuurt, dient u deze daarom elektronisch te ondertekenen of eventueel te coderen.

Concept, ontwerp & uitvoering incl. logo-ontwerp

WiN.ROCKS GmbH
Bos 32/12A - WiPa Söll
6306 Söll in Tirol
office@win7.rocks
www.win7.rocks

Informatie over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening

De Commissie van de EU biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door haar beheerd platform (het zogenaamde "ODR-platform"). Het ODR-platform kan dienen als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoopcontracten of dienstencontracten. Dit platform is bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.